Contractació Batucada:

Tel./Whats.: 616 57 05 20
E-mail: info@tokemxtu.com

Escola Adults Tokem x Tu:

E-mail: escola@tokemxtu.com

Classes a grups i extraescolars:

E-mail: docencia@tokemxtu.com

Borsa de treball: fes clic aquí

Ubicacions:

CEIP Mercè Rodoreda, carrer Vesuvi 53 (Barcelona).

IEA Oriol Martorell, Ctra. Alta de les Roquetes, 70 (Barcelona)Protecció de Dades: Fes clic aquí