Contractació Batucada:

Tel./Whats.: 627 608 571 (Robert)
info@tokemxtu.com

Escola Tokem x Tu:

escola@tokemxtu.com

Classes a grups i extraescolars:

docencia@tokemxtu.com

Horaris al nostre centre:

De Dilluns a Dijous de 20:00h a 22:00h.

CEIP Mercè Rodoreda, carrer Vesuvi 53 (Barcelona).