Contractació:

Tel.: 627 608 571 (Robert)
info@tokemxtu.com

Nous membres:

intern@tokemxtu.com

Cursos:

robert@tokemxtu.com

Horari i lloc d'assaig:

Dijous de 20:00h a 22:00h.

CEIP Mercè Rodoreda, carrer Vesuvi 53 (Barcelona).